Guide til karriere som maskiningeniør

Går du og overvejer en fremtid som maskiningeniør, men har du ikke helt besluttet dig endnu? Er du allerede uddannet som maskiningeniør, og vil du gerne høre om hvad gennemsnitslønnen ligger på, eller hvilke muligheder du har for videre uddannelse og kurser? 

Heldigvis er det en forholdsvis populær stilling, da der ofte kommer jobopslag fra prestigefyldte virksomheder med gode forhold, og der er samtidig også en god jobsikkerhed i denne branche. Så uanset formålet, har vi skrevet denne artikel for at guide dig gennem alt du har brug for at vide hvad angår en karriere som maskiningeniør i Danmark. God læselyst!

Krav om uddannelse og færdigheder

Selve uddannelsen til maskiningeniør tager 3½ år, og betegnes som en professionsbacheloruddannelse. Det er en del af diplomingeniøruddannelsen, med speciale i maskinteknik. Det er muligt at få SU undervejs i uddannelsen.

Hvad adgangskrav angår, skal man have bestået en gymnasiel eksamen, eller have en faglig baggrund der giver adgang til adgangskurset for ingeniøruddannelserne, samt leve op til et par andre specielle krav, baseret på ens erfaring. Her er de specifikke krav:

  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif)
  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Højere handelseksamen (hhx)
  • Højere teknisk eksamen (htx)
  • Studentereksamen (stx)
  • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux)

Maskiningeniører skal være dygtige til matematik, ligesom der også kræves gode kundskaber i både engelsk, fysik og kemi, da dette er de primære færdigheder som bliver udviklet på uddannelsesforløbet.

Når du er uddannet maskiningeniør har du også muligheder for at læse videre. Du kan for eksempel tage en masteruddannelse, eller en kandidatgrad i ingeniørvidenskab eller blive civilingeniør. Du kan også få en diplomuddannelse der har fokus på ledelse, eller erhvervsøkonomi.

Uddannelsen er desuden international anerkendt, hvilket vil sige, at du også har gode mulighed for job eller uddannelse i udlandet senere hen skulle du ønske dette.

Arbejdet som maskiningeniør

En maskiningeniør kan komme ud for en stor variation på tværs af mange forskellige tekniske industrier, og arbejder ofte med produktionsanlæg, i energibranchen, på transportområdet, med konstruktion eller lignende. Samtidig er mange ansat i lederstillinger, hvor de har ansvaret for en mindre gruppe teknikere. Nogle forveksler maskiningeniør med maskinmester, men dette er to forskellige uddannelser.

Hvad angår fagområder, er der en række forskellige typer ingeniører, alt afhængigt af speciale og interesse. For eksempel kan man maskiningeniør med speciale i fremstilling af teknologi, også kendt som produktionsteknik, eller fokusere på procesteknik der går ud på at arbejde med driften af maskiner på fabrikker og lignende.

Der er også en stor del maskiningeniører der arbejder med robotteknologi, hvor arbejdet går ud på at udvikle og vedligeholde robotter til forskellige formål. Også inden for bilindustrien er der en række maskiningeniører, der arbejder med design og udvikling af teknologi til biler og brændstof.

Man kan derfor arbejde på en bred vifte af arbejdspladser, heriblandt ingeniørvirksomheder, konsulentfirmaer, fabrikker, kraftværker, rensningsanlæg, eller hos virksomheder der producerer vindmøller, står for transport af gas, samt meget andet.

Med andre ord, er jobmarkedet meget stort og bredt for en dygtig maskiningeniør, med en række forskellige karrieremuligheder der byder på roller som projektleder, designingeniør, forskningsingeniør, produktionsingeniør eller energiingeniør.

En række maskiningeniører går også hen og opnår ledelsespositioner, specialiserer sig i avancerede teknologier som kunstig intelligens eller robotik, eller starter endda deres egne konsulentvirksomheder.

Gennemsnitslønnen for en nyuddannet maskiningeniør der er privat ansat, lå i 2019 på 45.196 kr.

Arbejdslivet som maskiningeniør

Arbejdstiderne for maskiningeniører kan variere afhængigt af den specifikke branche og arbejdsgiver. Mange maskiningeniører arbejder typisk 37 timer om ugen, men i nogle tilfælde kan deadlines for projekter eller komplekse opgaver kræve ekstra tid. Nogle brancher, som f.eks. produktion eller energi, kan have skiftearbejde eller kræve man har vagt på stedet i perioder.

Maskiningeniører kan derfor opleve perioder med intens arbejdspres. Dette kan medføre lange arbejdsdage og en øget grad af stress. Det er dog vigtigt at nævne, at arbejdspres også kan variere afhængigt af virksomhedens kultur og projektets karakter, da ikke alle maskiningeniører oplever stress på arbejdet.

Fremtiden som maskiningeniør

Fremtidsudsigterne er lovende for nye maskiningeniører, da de mange forskellige jobmuligheder kombineret med fokus på en grøn omstilling, medfører at der hele tiden er brug for nye talenter og ny viden. 

Maskiningeniører spiller nemlig en central rolle i udviklingen af innovative produkter og teknologier, der fokuserer på bæredygtighed. Dette kan omfatte design af energieffektive maskiner, grønne transportsystemer eller avancerede produktionsmetoder med lav miljøpåvirkning.

Mange maskiningeniører arbejder derfor inden for grøn teknologi og vedvarende energi. De er involveret i udviklingen af solpaneler, vindmøller, og andre former for ren energiproduktion, som er afgørende for at imødegå klimaforandringer og bevæge sig mod en mere bæredygtig fremtid.

Så er du interesseret i at bidrage positivt til en grøn omstilling og bæredygtig fremtid, kan jobbet som maskiningeniør måske være noget for dig. Maskiningeniører integrerer desuden tit livscyklusvurderinger i deres projekter, hvilket betyder, at de tager hensyn til miljøpåvirkningen fra et produkts design, produktion, brug og bortskaffelse. Dette bidrager til udviklingen af mere bæredygtige og miljøvenlige løsninger på sigt.